מקדמות למס הכנסה

מבחינת רשויות המס, אנו ממוסים על בסיס שנתי, כיוון שכך, בסוף השנה נידרש לשלם מס על ריווחי כל השנה.

כדי למנוע "מיסוי בהפתעה" זה בסוף השנה עם הגשת הדוח השנתי, וגם כדי להקדים קבלת כספים ככל הניתן לידי רשויות המס, הוחלט ע"י רשויות המס כי כל נישום (מי שיש לו תיק ברשויות המס), ישלם מקדמות לרשויות המס. המקדמות מחושבות לפי הערכות של רשויות המס, אם לפי הענף בו הוא עובד (בתחילת דרכו) ואם לפי הערכות על פי דוחות משנים קודמות של הנישום עצמו. רבים המקרים שהנישומים פונים לרואי החשבון ומבקשים להקטין את המקדמות (בדרך כלל בשל הצורך בתזרים מזומנים), רואה החשבון יכול להיענות לבקשתם אך במקרה והסיבה הינה תזרים ולא צפי אמיתי לכך שהמקדמות מחושבות גבוהה מדי, חשוב להבין את ההשלכות:

  • בתום השנה עם הכנתו של הדוח הכספי – יתברר גובה סכום המס, באם לא שילמנו מקדמות זה ינחת "במכה אחת" ויהווה בעיה גדולה יותר לתזרים.
  • רשויות המס מכירות "תרגיל" זה, ופרט לריבית והצמדה – יכולות לקנוס את העסק על מעשה זה.
  • כשאנו מבקשים הלוואות מהבנקים וגופים אחרים, הם מסתמכים על דוחות כספיים שהגשנו בשנים קודמות ועל מאזני בוחן לשנה השוטפת. פעמים רבות הם גם דורשים את הצהרת רואה החשבון לכך שלא הייתה בשנה הנוכחית בקשה להקטנת או ביטול המקדמות כפרמטר נוסף עליו הן מסתמכים לצורך בדיקת יציבות העסק והלקוח עצמו. בקשה כזו מרעה את מצבו של מבקש ההלוואה.
מקדמות מס הכנסה - הפרטים שחשוב לדעת
Call Now Button