מתי אני עובר מעוסק פטור לעוסק מורשה

תחילה הסבר קצר על ההבדל בין עוסק פטור לעוסק מורשה:

עסק פטור בשנת 2020 יכול להיות מי שסך כל הכנסותיו במהלך שנה קלנדרית (שמתחילה בתאריך 01/01/2020 ומסתיימת בתאריך 31/12/2020 )אינן עולות על 100,000 ₪, ובנוסף, אינם נמצאים ברשימת המקצועות שאינם יכולים להיות עוסקים פטורים כמו שמאי, יועץ מס, חוקר פרטי, פיזיוטרפיסט, פסיכולוג ועוד.

חשוב להדגיש כי עוסק פטור הוא לצרכי מע"מ בלבד. אל לנו לטעות ש"עוסק פטור" פטור גם מחובות למס הכנסה. במקרים רבים הוא גם חייב בתשלום מקדמות מס הכנסה.  אז ממה בעצם הוא פטור? ה"פטור" בעצם פוטר אותו מדיווח שוטף (חודשי או דו חודשי) למע"מ, במקום זהאת הוא נדרש לדווח אחת לשנה בכל חודש ינואר על הכנסותיו (הכנסות בלבד, כלומר סכום סך כל הקבלות שהוציא ללקוחותיו השונים בשנה החולפת), כך מע"מ מוודא שבשנה הנוכחית הוא ימשיך ויאשר לעסק להיות עוסק פטור.

ומה אם אתם מגלים כי במהלך השנה אתם עומדים לעבור את הסכום אותו מע"מ מאשר לכם כעוסק פטור? במצב זה עליכם לפנות מראש דרך רואה חשבון (או באופן עצמאי), לרשויות מע"מ, להודיע על השינוי המתבקש ולהפוך מאותו רגע ואילך לעוסקים מורשים.
אציין, כי מע"מ לא דורש את הדיווח מעסקים "בדיעבד" מתחילת השנה, אך אל לכם לפספס ולהמשיך את פעילותכם כעוסקים פטורים, אלא להיות במעקב אחראי ושוטף על התנהלותנו שלנו, ואם צריך אז רואה החשבון יעזור במעקב אחר הנושא

ואם הינכם רואים שרק בסביבות סוף השנה (לדוגמא נובמבר או דצמבר) אתם מגיעים לרף הסכום המקסימלי – זהו עוד אחד מהמקומות, בהם אמליץ פשוט להרים טלפון לרו"ח שלכם ולקבוע עימו פגישה מסודרת בה הוא יציג לכם מגוון אפשרויות ותכנוני מס לגיטימיים כדי שתוכלו להבין מהי הדרך המקצועית והנכונה במקרה הפרטני שלכם (שהרי זה המקרה היחידי שמעניין אתכם….) להתנהג ולהתנהל.

מעוסק פטור למורשה - החלטה חשובה בעסק
Call Now Button