הוצאות עודפות

אלו הן הוצאות שהוצאו בסכום העודף על התקרה המותרת למס הכנסה.

הוצאות אלו לא יוכרו לצורך מס הכנסה וייגבה עליהן מס.

המפתיע בהוצאות אלו הינו שגם אם ניקח חברה שמפסידה סכומים ניכרים של כספים ויש לה הפסד גבוה, הוצאות אלו יחושבו בנפרד ועליהן ייאלץ הנישום לשלם מס. הנישום יוכל בהמשך, אם יהפוך לריווחי, להתקזז על מס זה, אולם כאמור, התנאי לכך הוא רק אם יהפוך לריווחי ובכל מקרה בשלב הראשון ללא קשר לתוצאותיו הכספיים ישלם מיסים על הוצאות אלו.

מה הן הוצאות עודפות וכיצד להתמודד איתן
Call Now Button